โปสเตอร์

POSTER

โปสเตอร์ ( Poster ) ทุกประเภท ทุกขนาด โปสเตอร์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ต้องดึงดูดสายตาจากระยะไกล และโดยส่วนมากพิมพ์เป็นแผ่นเดียวขนาดใหญ่ มีข้อความที่ต้องการให้ผู้พบเห็นทราบจึงเป็นข้อความที่กระชับ รัดกุม ที่สำคัญก็คือต้องมีตราสัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพพจน์และการจดจำขององค์กรด้วย

ขนาดมาตรฐานโปสเตอร์ ( Poster )

- 29.7 x 42 cm (A3)
- 42 x 59.4 cm (A2)
- 59.4 x 84 cm (A1)
- Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิตโปสเตอร์ ( Poster )

- ปอนด์ ( Bond Paper ) 100-120 แกรม
- อาร์ดการ์ต ( Art Card Paper-Premium ) 130-300 แกรม
- การ์ดขาว ( White Card Paper-Premium ) 150-300 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษสำหรับโปสเตอร์ ( Poster )

- เคลือบ UV
- เคลือบพลาสติก (ด้าน/มัน)
- เคลือบ Spot UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ปั้มเงิน/ปั้มฟลอย์สีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ
- ตัดมุม
ฯลฯ

Visitors: 88,897