บิล

BUSINESS-FORM

เอกสารธุรกิจ ( Business-Form )

เอกสารธุรกิจ ( Business-Form ) เป็นงานเอกสารที่ใช้ทั่วไปในสำนักงาน และการทำธุรกรรมต่างๆ มีทั้งรูปแบบที่ใช้มือเขียน และเข้าเครื่อง printer ทั้งแบบ copy ในตัวและไม่มี  copy ในตัว เป็นงานสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า มีแบบเป็นเล่ม หรือ เป็นชุด

ขนาดมาตรฐานเอกสารธุรกิจ  ( Business-Form )

- 29.7 x 21 cm (A3)
- 21 x 14.9 cm (A5)
- Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิตเอกสารธุรกิจ ( Business-Form )

- กระดาษปอนด์ Bond Paper ) 70-80 แกรม
- กระดาษแอร์เมล์ ( Air Mail ) 45 แกรม
- กระดาษแบงค์สี 55-100 แกรม
- กระดาษปรู๊ฟ ( Proof ) 45-50 แกรม
- กระดาษเคมี ( Carbonless ) 55-105 แกรม

Visitors: 88,899