แผ่นพับ ใบปลิว

โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ( Brochure/Leaftlet )

เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียวพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับองค์กร โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีลักษณะเฉพาะคือ รูปแบบ การพิมพ์พับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป

ขนาดมาตรฐาน โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ( Brochure/Leaftlet )

A3,A4,A5
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โบร์ชัวร์ แผ่นพับ 
( Brochure/Leaftlet )

- ปอนด์ ( Pond Paper ) 70-100 แกรม
- อาร์ต/อาร์ตการ์ด ( Art Card Paper-Premium ) 90-160 แกรม
- การ์ดขาว ( White Card Paper-Premium ) 120-300 แกรม

Visitors: 88,897